Услуги - Климатици Варна - ТОП цени от Техновент

Проектиране на сградни инсталации

Разчитайки на дългогодишния си опит в изграждането на сградни инсталации, можем смело да се похвалим, че към днешна дата вече предлагаме един цялостен проектен продукт за вашата сграда.

Проектиране на сградни инсталации

Актуални цени и заявка за монтаж може да заявите на следните телефони:

0876/97 44 58 052/949 989

Стремежът ни е да предоставим цялостен пакет от инженерингова услуга, уповавайки се и разчитайки на индивидуалния подход към всеки един клиент.
Добрият проект е необходимо условие за добро строително решение. Практиката и опитът ни показват, че фазата на изготвяне на проект е от изключително значение за качественото и икономически ефективното функциониране на инсталациите.
Разчитаме на признати специалисти в своята област. Работим с екип от асоциирани проектанти, с над десет годишен стаж в областта на отоплението, вентилацията и климатизацията. Разработваните и реализирани от нас проекти са, както в обществения сектор, така и в сферата на производствените предприятия. Водещо място заемат обектите свързани с фармацевтично производство.
Основен приоритет в работата ни е икономическата обосновка на разработваните проекти, базирани на иновативни решения, съобразени с реалните експлоатационни и функционални потребности и изисквания на обектите.
В обхвата на разработваните проекти, както в идейна фаза, така и в техническа и работна фаза, изготвяме количественостойностни сметки, чрез които да ориентираме нашите клиенти при определяне на обектовите бюджети. За изясняване на проектната концепция предлагаме тримерни пространствени модели на инсталациите.

  • Изграждане на ОВК инсталации
  • Настройване и пуск на изградени инсталации
  • Сервизиране и поддръжка на сградни инсталации