"Техновент" ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с предмет "Доставка на хидравлична абкант преса с ЦПУ" в изпълнение на договор за финансиране № BG-RRP-3.004-0405-C01.


Klimatici

Проект "Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност"

Klimatici

"Техновент" ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на иновациите и растежа BG16RFOP002-6.002-0670-C01 за проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Проектът е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU и е на обща стойност от 272 800.00 лв. (136 400.00 лв. - европейско и 0.00 лв. - национално съфинансиране) с продължителност 10 месеца.

Основната цел на проекта е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

---------- www.eufunds.bg ----------
Проект BG16RFOP002-6.002-0670-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.